POSLOVNE INFORMACIJE

COUSSINET j.d.o.o. za trgovinu, usluge i turistička agencija

Adresa: S.R. Njemačke 4, 10020 Novi Zagreb

Email: info@coussinet.hr

tel: +3851-6637-146

OIB: 64344693482

MBS: 080984290

Društvo je upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu

Žiro račun kod Erste&Steiemarkische Bank d.d. : IBAN HR5224020061100750727